วันที่
ชื่อเรื่อง
26  ส.ค. 2565
จ้างเหมาเครื่องจักรทำคันคูบริเวณสันเขื่อนชลประทานหนองกองแก้ว ระหว่างบ้านดอนดู่ถึงปากทางเข้ากุดหล่ม ม.7 กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2565
จ้างเหมาเครื่องจักรซ่อมแซมถนนสันเขื่อนชลประทานหนองกองแก้ว สายชนบท-ดอนดู่ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2565
ซื้อสังฆทานจำนวน 90 ชุด ตามโครงการทำบุญและฟังเทศน์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน กบไฟฟ้าแบบมือถือและเลื่อยวงเดือนไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง