วันที่
ชื่อเรื่อง
8  ธ.ค. 2566
จ้างเหมาเครื่องจักรซ่อมแซมถนน บ้านวังเวิน หมู่ที่ 8 พร้อมปรับเกลี่ยเรียบตามโครงการช่วยเหลือราษฎรที่ประสบอุทกภัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ธ.ค. 2566
จ้างเหมาเครื่องจักรซ่อมแซมถนน บ้านวังเวิน หมู่ที่ 8 พร้อมปรับเกลี่ยเรียบตามโครงการช่วยเหลือราษฎรที่ประสบอุทกภัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ธ.ค. 2566
จ้างเหมาเครื่องจักรซ่อมแซมถนนบ้านวังเวิน หมู่ที่ 8 พร้อมปรับปเกลี่ยเรียบตามโครงการช่วยเหลือราษฎรที่ประสบอุทกภัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ธ.ค. 2566
ซื้อยางมะตอยผสมเสร็จ จำนวน 160 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ย. 2566
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ประจำเดือนธันวาคม- 25 มีนาคม 2567 ประจำภาคเรียนที่ 2/2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ย. 2566
จ้างเหมารถตู้จำนวน 4 คัน ตามโครงการรำบวงสรวง 10 สิ่งศักดิ์สิทธิ์เมืองขอนแก่น เนื่องในเทศกาลไหมนานาชาติประเพณีผูกเสี่ยวงานกาชาดจังหวดขอนแก่นและงานขอนแก่นซอฟต์เวอร์ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง รหัสครุภัณฑ์ 420-60-0023,420-60-0024 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2566 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ต.ค. 2566
ซื้อถุงยังชีพ ตามโครงการช่วยเหลือราษฎรที่ประสบอุทกภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ต.ค. 2566
ซื้อรองเท้าบูท จำนวน 20 คู่ ตามโครงการช่วยเหลือราษฎรที่ประบอุทกภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง