องค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น : www.sriboonruang.go.th

 
 
 


วันที่ 12 เมษายน 2565 #องค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง นำโดย !!


วันที่ 8 เมษายน 2565 #องค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง นำโดย !! "ท่านสุชาติ พรมดี" (นายก อบต.) ร่วมกับ "ท่าน ดร.วรโชติ กล่อมจิต" (ปลัด อบต.) และ "ท่านสมชาย บุตรี" (ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.) ได้ลงพื้นที่สำรวจถนนจุดที่เสียหาย จากผลกระทบอุกภัย (น้ำท่วม) >> เริ่มจากถนน ค.ส.ล. เทศบาลตำบลชนบท (เดิม) ถึงถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต อบต.ศรีบุญเรือง << และได้ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมจากงบประมาณ "จัดซื้อจัดจ้างเครื่องจักรและวัสดุอุปกรณ์" อย่างเร่งด่วน เพื่อชาวบ้านได้สัญจร ไป-มา สะดวก ก่อนช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่จะถึงนี้

2024-02-01
2024-01-26
2024-01-09
2023-06-15
2023-06-14
2023-06-14
2023-02-27
2023-01-12
2022-09-02
2022-07-27