องค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น : www.sriboonruang.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ITA
ข้อมูลทั้งหมด 50 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือนเมษายน 2565 [ 6 เม.ย. 2565 ]140
2 ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือนมีนาคม 2565 [ 4 เม.ย. 2565 ]93
3 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน [ 18 มี.ค. 2565 ]64
4 ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือนกุมภาพันธิ์ 2565 [ 2 มี.ค. 2565 ]125
5 ข่าวประชาสัมพันธ์เดือน ธันวาคม 2564 [ 4 ม.ค. 2565 ]126
6 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 29 ธ.ค. 2564 ]74
7 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศคกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนธันวาคม2564 [ 6 ธ.ค. 2564 ]60
8 ข่าวประชาสัมพันธ์เดือนพฤศจิกายน 2564 [ 1 ธ.ค. 2564 ]108
9 ข่าวประชาสัมพันธ์เดือน ตุลาคม 2564 [ 1 พ.ย. 2564 ]102
10 คู่มือแนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับบำเหน็จบำนาญข้าราชการท้องถิ่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2564 [ 1 พ.ย. 2564 ]61
11 ประกาศ อบต.ศรีบุญเรือง เรื่องยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบหน่วยงานในพื้นที่ ปีงบประมาณ 2564 [ 15 ต.ค. 2564 ]69
12 ประกาศ อบต.ศรีบุญเรือง เรื่องผลการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 5 ต.ค. 2564 ]77
13 การโอนย้ยพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนตุลาคม2564 [ 4 ต.ค. 2564 ]68
14 ประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูลด้านปราชญ์ชาวบ้าน องค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น [ 1 ต.ค. 2564 ]86
15 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง ว่าด้วยข้อบังคับหรือวินัย พนักงานส่วนตำบล,ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง ประจำปีงบประมาณ2564 [ 1 ต.ค. 2564 ]87
16 ประกาศ อบต.ศรีบุญเรือง เรื่องยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 1 ต.ค. 2564 ]70
17 ประกาศ อบต.ศรีบุญเรือง เรื่อง การดำเนินการตามมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ [ 1 ต.ค. 2564 ]65
18 ประชาสัมพันธ์สรุปรายงานผลโครงการอบรมสร้างความเข้าใจในการใช้ยาสมุนไพรพื้นบ้านและการประยุกต์ใช้เพื่อป้องกันและส่งเสริมสุขภาพช่วงโควิด - 19 ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น [ 30 ก.ย. 2564 ]84
19 ประกาศเกียรติคุณ [ 30 ก.ย. 2564 ]70
20 คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานในระบบแท่ง ประจำเดือนกันยายน2564 [ 6 ก.ย. 2564 ]64
 
หน้า 1|2|3