องค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น : www.sriboonruang.go.th

 
 
 


รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง เป็นตัวแทนเข้ารับเกียรติบัตร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ 2564 อยู่ในระดับ A


วันนี้ วันที่ 25 มีนาคม 2565 นายพงษ์ศักดิ์ ชลชี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง เป็นตัวแทนเข้ารับเกียรติบัตร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ 2564 อยู่ในระดับ A โดยรับจาก นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ณ ห้องประชุมแก่นเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น

2023-06-15
2023-06-14
2023-06-14
2023-02-27
2023-01-12
2022-09-02
2022-07-27
2022-06-02
2022-04-08
2022-03-25