องค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น : www.sriboonruang.go.th

 
 
 


เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรืองสมัยสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2565 #นายสุชาติ พรมดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง แถลงนโยบายต่อสภา ในที่ประชุม โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาฯ คณ


วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรืองสมัยสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2565 #นายสุชาติ พรมดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง แถลงนโยบายต่อสภา ในที่ประชุม โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร กำนันผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มอสม. เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น
2023-06-15
2023-06-14
2023-06-14
2023-02-27
2023-01-12
2022-09-02
2022-07-27
2022-06-02
2022-04-08
2022-03-25