องค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น : www.sriboonruang.go.th

 
 
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
"ส่งเสริมการเกษตร ฟื้นฟูภูมิปัญญา พัฒนาสุขภาพ

สู่ครอบครัวอบอุ่น พึ่งตนเองได้ น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง"

 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น 40180
โทร/โทรสาร 043-009881
E-mail. Deepdoc_12@hotmail.com

© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign