องค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น : www.sriboonruang.go.th

 
 
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ITA
ข้อมูลทั้งหมด 58 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดกีฬา ตามโครงการแข่งขันกีฬาประชาชนและเยาวชนต้่านยาเสพติดตำบลศรีบุญเรือง (ครั้งที่ 14 ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 20 มี.ค. 2567 ]6
2 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อไม้ยูคา จำนวน 100 ท่อน [ 15 มี.ค. 2567 ]5
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อต้นไม้ตามโครงการ 1 หมู่บ้าน 1 ทางนี้มีผล ผู้คตนรักกัน อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า ฯ [ 15 มี.ค. 2567 ]5
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเครื่องจักรซ่อมแซมตลิ่งที่ถูกแม่น้ำชีกัดเซาะ บริเวณบ้านยายนวล ดีเลิศ บ้านวังเวิน หมู่ที่ 8 ตามโครงการช่วยเหลือราษฎรที่ประสบอุทกภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 12 มี.ค. 2567 ]6
5 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอบต.ศรีบุญเรือง [ 7 มี.ค. 2567 ]6
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนดู่ ฯ [ 7 มี.ค. 2567 ]5
7 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล้ก บ้านท่าม่วงน้อย หมู่ที่ 11 ฯ [ 7 มี.ค. 2567 ]5
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุดนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 5 มี.ค. 2567 ]6
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 12,000 บีทียู จำนวน 2 ตัว [ 5 มี.ค. 2567 ]6
10 ประกาศผ฿้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ ตามโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ของ อปท. [ 29 ก.พ. 2567 ]5
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทางสองชั้นปรับอากาศ จำนวน 2 คัน ตามโครงการจัดการขยะมูลฝอยแบบบูรณาการในรูปแบบขยายผล ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 27 ก.พ. 2567 ]3
12 ประกาศผู้นะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ๊นเตอร์ จำนวน 6 รายการ [ 2 ก.พ. 2567 ]3
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตามโครงการศูนย์ปฎิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ของอปท. [ 31 ม.ค. 2567 ]3
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ [ 29 ม.ค. 2567 ]3
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง 18 รายการ [ 29 ม.ค. 2567 ]3
16 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ [ 29 ม.ค. 2567 ]3
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อต้นไม้และวัสดุต่างๆ ตามโครงการทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จกนิษฐาธิราชเจ้าฯ [ 23 ม.ค. 2567 ]4
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ (กองการศึกษา) [ 22 ม.ค. 2567 ]4
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเครื่องจักรซ่อมแซมถนน บ้านวังเวิน หมู่ที่ 8 พร้อมปรับเกลี่ยเรียบตามโครงการช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบอุทกภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 18 ม.ค. 2567 ]5
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ [ 17 ม.ค. 2567 ]3
 
หน้า 1|2|3