องค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น : www.sriboonruang.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ITA
ข้อมูลทั้งหมด 50 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 การกำหนดหลักเกณฑ์พิจารณาการเลื่อนขั้น ประจำเดือนมกราคม2564 [ 4 ม.ค. 2564 ]30
42 ประกาศรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 29 ธ.ค. 2563 ]34
43 ประชาสัมพันธ์เขตปลอดบุหรี่ [ 6 ต.ค. 2563 ]34
44 ประกาศมาตรการเผยแพร่ข้อมุลต่อสาธารณะ [ 1 ต.ค. 2563 ]35
45 ประกาศมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีัยฯ [ 1 ต.ค. 2563 ]31
46 ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 1 ต.ค. 2563 ]33
47 ประกาศมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 1 ต.ค. 2563 ]35
48 ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน [ 1 ต.ค. 2563 ]34
49 ประกาศมาตรการการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ฯ [ 1 ต.ค. 2563 ]32
50 ประกาศมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ [ 1 ต.ค. 2563 ]36
 
|1|2หน้า 3