องค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น : www.sriboonruang.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ITA
ข้อมูลทั้งหมด 72 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 ประกาศเกียรติคุณ [ 30 ก.ย. 2564 ]79
42 คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานในระบบแท่ง ประจำเดือนกันยายน2564 [ 6 ก.ย. 2564 ]71
43 รายงานการประชุมประชาคมบ้านใหม่ศิวิไลย์ หมู่ที่12 ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น [ 6 ส.ค. 2564 ]79
44 มาตราฐานกำหนดตำแหน่งของพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนสิงหาคม2564 [ 2 ส.ค. 2564 ]61
45 โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ [ 30 ก.ค. 2564 ]67
46 การอนุรักษ์ต้นยางนา [ 21 ก.ค. 2564 ]64
47 แจ้งผลการดำเนินการ [ 20 ก.ค. 2564 ]67
48 มาตราฐานทั้วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนกรกฎาคม2564 [ 5 ก.ค. 2564 ]60
49 ประชาสัมพันธ์สรุปรายงานผลโครงการอบรมสร้างความเข้าใจในการใช้ยาสมุนไพรพื้นบ้านและการประยุกต์ใช้เพื่อป้องกันและส่งเสริมสุขภาพช่วงโควิด - 19 ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น [ 30 มิ.ย. 2564 ]81
50 การลางานพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน2564 [ 1 มิ.ย. 2564 ]58
51 การเสนอขอพระราชทานเครื่องอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี2565 ประจำเดือนพฤษภาคม2564 [ 3 พ.ค. 2564 ]60
52 พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร ประจำเดือนเมษายน2564 [ 5 เม.ย. 2564 ]59
53 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านองราชการส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2548แก้ไขเพิ่มเติมถึงพ.ศ2562 ประจำเดือนมีนาคม2564 [ 1 มี.ค. 2564 ]62
54 พระราชกฤษฏีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร ประจำเดือนเมษายน2564 [ 1 มี.ค. 2564 ]59
55 แจ้งผลการดำเนินการ [ 24 ก.พ. 2564 ]69
56 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ฉบับที่4 ประจำเดือนกุมภาพันธ์2564 [ 1 ก.พ. 2564 ]56
57 ประชาสัมพันธ์การป้องกันและลดผลกระทบจากกรณีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กPM2.5 [ 28 ม.ค. 2564 ]65
58 ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน [ 28 ม.ค. 2564 ]63
59 ประชาสัมพันธ์การรณรงค์การใช้บริการสาธารณะ [ 28 ม.ค. 2564 ]60
60 กิจกรรม หิ้วตะกร้า นุ่งซิ่น ถือปิ่นโต [ 28 ม.ค. 2564 ]66
 
|1|2หน้า 3|4