องค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น : www.sriboonruang.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ITA
ข้อมูลทั้งหมด 50 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 รายงานการประชุมประชาคมบ้านใหม่ศิวิไลย์ หมู่ที่12 ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น [ 6 ส.ค. 2564 ]49
22 มาตราฐานกำหนดตำแหน่งของพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนสิงหาคม2564 [ 2 ส.ค. 2564 ]32
23 โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ [ 30 ก.ค. 2564 ]36
24 การอนุรักษ์ต้นยางนา [ 21 ก.ค. 2564 ]38
25 แจ้งผลการดำเนินการ [ 20 ก.ค. 2564 ]39
26 มาตราฐานทั้วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนกรกฎาคม2564 [ 5 ก.ค. 2564 ]32
27 ประชาสัมพันธ์สรุปรายงานผลโครงการอบรมสร้างความเข้าใจในการใช้ยาสมุนไพรพื้นบ้านและการประยุกต์ใช้เพื่อป้องกันและส่งเสริมสุขภาพช่วงโควิด - 19 ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น [ 30 มิ.ย. 2564 ]53
28 การลางานพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน2564 [ 1 มิ.ย. 2564 ]28
29 การเสนอขอพระราชทานเครื่องอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี2565 ประจำเดือนพฤษภาคม2564 [ 3 พ.ค. 2564 ]31
30 พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร ประจำเดือนเมษายน2564 [ 5 เม.ย. 2564 ]32
31 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านองราชการส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2548แก้ไขเพิ่มเติมถึงพ.ศ2562 ประจำเดือนมีนาคม2564 [ 1 มี.ค. 2564 ]30
32 พระราชกฤษฏีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร ประจำเดือนเมษายน2564 [ 1 มี.ค. 2564 ]33
33 แจ้งผลการดำเนินการ [ 24 ก.พ. 2564 ]40
34 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ฉบับที่4 ประจำเดือนกุมภาพันธ์2564 [ 1 ก.พ. 2564 ]27
35 ประชาสัมพันธ์การป้องกันและลดผลกระทบจากกรณีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กPM2.5 [ 28 ม.ค. 2564 ]34
36 ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน [ 28 ม.ค. 2564 ]36
37 ประชาสัมพันธ์การรณรงค์การใช้บริการสาธารณะ [ 28 ม.ค. 2564 ]33
38 กิจกรรม หิ้วตะกร้า นุ่งซิ่น ถือปิ่นโต [ 28 ม.ค. 2564 ]36
39 ประชาสัมพันธ์การใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก [ 28 ม.ค. 2564 ]35
40 ประชาสัมพันธ์การลดละเลิกการใช้โฟมบรรจุอาหาร [ 15 ม.ค. 2564 ]35
 
|1หน้า 2|3