องค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น : www.sriboonruang.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ITA
ข้อมูลทั้งหมด 72 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 12-10-2565.2 ข่าวประชาสัมพันธ์ 12 ตุลาคม 2565 ต้อนรับคณะ พล.ต.ต.นพเก้า โสมนัส มอบถุงยังชีพ [ 12 ต.ค. 2565 ]0
22 07-10-2565 ข่าวประชาสัมพันธ์ อบจ.ช่วยเหลือสารณภัย อำเภอชนบท ณ จุดท่าน้ำ อบต.ศรีบุญเรือง [ 7 ต.ค. 2565 ]0
23 ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือนเมษายน 2565 [ 6 เม.ย. 2565 ]168
24 ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือนมีนาคม 2565 [ 4 เม.ย. 2565 ]100
25 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน [ 18 มี.ค. 2565 ]71
26 ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือนกุมภาพันธิ์ 2565 [ 2 มี.ค. 2565 ]148
27 ข่าวประชาสัมพันธ์เดือน ธันวาคม 2564 [ 4 ม.ค. 2565 ]155
28 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 29 ธ.ค. 2564 ]82
29 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศคกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนธันวาคม2564 [ 6 ธ.ค. 2564 ]67
30 ข่าวประชาสัมพันธ์เดือนพฤศจิกายน 2564 [ 1 ธ.ค. 2564 ]118
31 ข่าวประชาสัมพันธ์เดือน ตุลาคม 2564 [ 1 พ.ย. 2564 ]109
32 คู่มือแนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับบำเหน็จบำนาญข้าราชการท้องถิ่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2564 [ 1 พ.ย. 2564 ]70
33 ประกาศ อบต.ศรีบุญเรือง เรื่องยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบหน่วยงานในพื้นที่ ปีงบประมาณ 2564 [ 15 ต.ค. 2564 ]76
34 ประกาศ อบต.ศรีบุญเรือง เรื่องผลการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 5 ต.ค. 2564 ]85
35 การโอนย้ยพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนตุลาคม2564 [ 4 ต.ค. 2564 ]75
36 ประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูลด้านปราชญ์ชาวบ้าน องค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น [ 1 ต.ค. 2564 ]93
37 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง ว่าด้วยข้อบังคับหรือวินัย พนักงานส่วนตำบล,ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง ประจำปีงบประมาณ2564 [ 1 ต.ค. 2564 ]94
38 ประกาศ อบต.ศรีบุญเรือง เรื่องยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 1 ต.ค. 2564 ]79
39 ประกาศ อบต.ศรีบุญเรือง เรื่อง การดำเนินการตามมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ [ 1 ต.ค. 2564 ]73
40 ประชาสัมพันธ์สรุปรายงานผลโครงการอบรมสร้างความเข้าใจในการใช้ยาสมุนไพรพื้นบ้านและการประยุกต์ใช้เพื่อป้องกันและส่งเสริมสุขภาพช่วงโควิด - 19 ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น [ 30 ก.ย. 2564 ]90
 
|1หน้า 2|3|4